Trang Chủ Phim Ảnh Hóa ra Dispatch cũng có lúc ra tay nghĩa hiệp: Lật tẩy kẻ xấu, minh oan cho Park Bom, Song Song đặc biệt nhất