Trang Chủ Phim Ảnh Cách thông báo chia tay một trời một vực của Song Song và Băng – Thần: Bên như báo cáo nhưng đầy ẩn ý, bên “uốn lượn” như ngôn tình