Trang Chủ Âm Nhạc Knet chê tơi tả diễn xuất của IU, đòi t.ẩ.y c.h.a.y phim ‘Hotel Del Luna’ vì lý do gì?